Na czym polega

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie
u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

 

Obejmuje ona w szczególności naukę planowania życia
i zaspokajania potrzeb swoim własnym działaniem poprzez:

• kształtowanie aktywnej  postawy życiowej,

•  podwyższanie samooceny i poczucie własnej wartości,

•  kształtowanie umiejętności planowania i racjonalnego wykorzystania wolnego czasu,

• właściwe gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi,

 

 

W ramach reintegracji społecznej prowadzone są:  zajęcia terapeutyczne i zajęcia edukacyjne

Ważnym elementem reintegracji społecznej CISPOL-u są zajęcia
o charakterze integracyjnym. Pracownicy Centrum przygotowują corocznie paczki świąteczne dla uczestników i ich dzieci, organizują zabawę mikołajkową dla dzieci uczestników, śniadanie wielkanocne, ogniska  integracyjne oraz wieczerzę wigilijną dla pracowników i uczestników.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. +48774144621
Deklaracja dostępności