Na czym polega

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

  • Reintegracja zawodowa polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.
  • Głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych
  • W ramach reintegracji zawodowej CISPOL zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji uczestników poprzez ich uczestnictwo w poszczególnych warsztatach:


foo.png

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. 77 414 46 21
Deklaracja dostępności