Na czym polega

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

 • Reintegracja zawodowa polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS zdolności do samodzielnego funkcjonowania
  na rynku pracy,
 • Głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • W ramach reintegracji zawodowej CISPOL zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji uczestników poprzez ich uczestnictwo w poszczególnych warsztatach:      
  - pielęgnacji terenów zielonych,   
  - porządkowym wraz z obsługą targowiska,    
  - wielobranżowym (grupa gospodarstwa domowego, stolarska, rękodzielnicza),  
  - porządkowo- remontowym (Wołczyn).

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. +48774144621
Deklaracja dostępności