CIS kiedyś i dziś

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach  zostało utworzone przez Burmistrza Byczyny w 2005 r. Na początku było gospodarstwem pomocniczym przy Urzędzie Miejskim w Byczynie. Od 2007 r. działało przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie.    
Od 2011 r. było jednostką organizacyjną Gminy Byczyna i działało jako samorządowy zakład budżetowy. Obecnie od 2016 CIS działa w formie jednostki budżetowej. 

W pierwszym roku funkcjonowania Centrum działania skierowane były tylko do mieszkańców Gminy Byczyna.
 Od marca 2006r. działania skierowane zostały również do mieszkańców Gminy Wołczyn i Gminy Kluczbork.
Wraz z upływem czasu zmieniała się nie tylko forma organizacyjno-prawna Centrum, ale zmieniał się również wygląd.

 

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. +48774144621
Deklaracja dostępności