Zalety bycia uczestnikiem CIS

  • usamodzielnienie finansowe – świadczenie integracyjne
    w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
  • podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych dzięki pomocy specjalistów m.in. psychologa, instruktora zawodu, doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień,
  • stały dostęp do ofert pracy na lokalnym rynku
  • ciepły posiłek,
  • okres uczestnictwa liczy się do lat pracy
  • wsparcie i przyjazna atmosfera.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. 77 414 46 21
Deklaracja dostępności