Kto nie może zostać uczestnikiem

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej CISPOL

w Polanowicach nie może zostać osoba posiadająca prawo do:

  • zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasiłku przedemerytalnego,
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • renty strukturalnej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • emerytury,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. +48774144621
Deklaracja dostępności